КОМЕРЦИЈА – ИНЖЕНЕРИНГ

Владо Ѓорѓијовски

+ 389 71 231 606

Владо Ѓорѓијовски

Sales Manager
Миќо Бојаровски

+ 389 71 341 390

Миќо Бојаровски

Technical & Sales Director
Мијаило Милошевиќ

+ 389 78 231 507

Мијаило Милошевиќ

Product Manager Energy & Industrial Engineering
Никола Милев

+ 389 70 296 646

Никола Милев

Product Manager Lighting
Бошко Трајковски

+ 389 72 261 015

Бошко Трајковски

Product Manager Network Technology
Ристо Мијов

+ 389 78 231 536

Ристо Мијов

Sales Manager
Александар Димовски

+ 389 78 231 538

Александар Димовски

Sales Manager
Роберт Климкаровски

+ 389 70 332 702

Роберт Климкаровски

Sales Manager