Комерција

Инженеринг
Миќо Бојаровски
Лекс Електрик
Мијаило Милошевиќ
Лекс Електрик
Владо Ѓорѓовски
Лекс Електрик
Никола Милев
Лекс Електрик
Бошко Трајковски
Лекс Електрик
Александар Стојанов
Лекс Електрик
Ристо Мијов
Лекс Електрик
моб.+ 389 78 231 536
тел.+ 389 30 97 132

Соработници